Schoolroutekaart

Veilig op de fiets dankzij de schoolroutekaart

Maarkedal is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en schoolkinderen. De voorbije jaren werd heel wat geïnvesteerd in trage wegen voor fietsers en ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Er is nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, de jeugdvereniging of andere openbare plaatsen. Daarom ontwikkelde de gemeente Maarkedal, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, een schoolroutekaart, waarmee we kinderen willen aanmoedigen de fiets te gebruiken en op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes
  • duidt de veiligste wegen aan
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen
  • biedt juiste informatie aan over de fietsuitrusting
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen
  • geeft tips over veilig fietsen
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer
  • geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen

De papieren versie is te verkrijgen aan het onthaal van het Administratief Centrum. Naast de papieren kaart is er ook een digitale schoolroutekaart. Deze bevat dezelfde info, maar kan gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden ...).