Toekomst

Deze visualisaties geven je een beeld van hoe de N457 er na afloop zal uit zien.

Vanaf de N60 tot de Maalzaakstraat wordt een fietspad voorzien aan één zijde van de rijweg. Ter hoogte van de Maalzaakstraat komt een verkeersremmende middengeleider, waardoor fietsers veilig kunnen oversteken. Vanaf dat punt wordt het fietspad aan beide zijden van de rijweg voorzien tot de dorpskern van Schorisse. 

Bij het binnen en buiten rijden van de dorpskern van Maarke worden verkeersremmende maatregelen voorzien. In de dorpskern wordt het fietspad onderbroken en komt de fietser tijdelijk op de rijweg. Bij de heraanleg van de dorpskern worden voldoende maatregelen genomen om de veiligheid van de fietser te garanderen. 

Doorheen het hele tracé wordt aandacht besteed aan de waterproblematiek. Door gebruik van verschillende methodieken (waterbuffers, pompen en kokers) wordt het water bij hevige regenval gecontroleerd weggeleid.