Fasering

De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs de N457 vanaf N60 tot de dorpskom van Schorisse zijn van start gegaan in het voorjaar van 2018. Het dossier dat in 2009 werd opgestart wordt eindelijk concreet. De werken zullen 2,5 jaar duren. Het einde wordt voorzien in de loop van 2020.

De werken zijn opgedeeld in een aantal fasen. De aangegeven fasering en timing zijn een inschatting en onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende de werken is een omleiding voorzien voor het doorgaand en zwaar verkeer. Voor lokaal verkeer worden lokale omleidingen aangegeven, die zullen uitgewerkt worden met de aannemer. 

10fasen_overzicht.JPG

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende fases. Zodra de aannemer meer duidelijkheid kan geven met betrekking tot de uitvoering van de werken, zullen wij je via deze weg verder informeren.

Heb je vragen of wil je iets melden? Neem contact op met de dienst Patrimonium. Neem zeker ook een kijkje in onze rubriek 'Veelgestelde vragen', misschien vind je er een antwoord op je vraag. 

Fase 1: (AFGEWERKT)
Traject: N60 tot aan de Etikhovestraat
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen
Start: 19 maart 2018
Duur: 5 weken

Fase 2: (AFGEWERKT)
Traject: Etikhovestraat tot aan de ruilverkavelingsweg Puttene
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen 
Duur: 16 weken

Fase 3:
Traject: ruilverkavelingsweg Puttene tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen
Deze werken zijn momenteel in uitvoering. Midden juni zullen de nutswerken tot en met Maarke afgewerkt zijn. De nutsleidingen vanaf Maarke worden pas aangelegd als de aannemer van de wegeniswerken voldoende genaderd is. Op die manier lopen de nutswerken niet te ver uit.

Traject: N60 tot aan Geitenhoek (AFGEWERKT)
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De wegenis- en rioleringswerken in dit traject zijn afgerond. De verkeersborden zijn geplaatst, alle wegmarkering is aangebracht en de laatste opmerkingen werden opgelost. De weg is officieel opengesteld sinds 2 mei 2019. De signalisatie werd weggehaald en in overleg met de politie zullen bepaalde delen van de plaatselijke omlegging vervallen.

Fase 4:  (AFGEWERKT)
Traject: spoorwegovergang tot Etikhovestraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De wegenis- en rioleringswerken in dit traject zijn afgerond. De verkeersborden zijn geplaatst, alle wegmarkering is aangebracht en de laatste opmerkingen werden opgelost. De weg is officieel opengesteld sinds 2 mei 2019. De signalisatie werd weggehaald en in overleg met de politie zullen bepaalde delen van de plaatselijke omlegging vervallen.

Fase 5:
Traject: Etikhovestraat tot Gansbeekstraat (Nederaalbeek)
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn afgerond, met uitzondering van de toplaag in asfalt. Het fietspad werd gegoten, en de opritten en bermen zijn aangelegd. De afwerking (toplaag, verkeersborden, belijning ... ) zal in één beweging worden uitgevoerd tot centrum Maarke.

Fase 6:
Traject: Gansbeekstraat (Nederaalbeek) tot kruispunt met de Ellestraat en Eikenberg
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn afgerond. Het fietspad werd gegoten, en de opritten en bermen zijn aangelegd. De afwerking (toplaag, verkeersborden, belijning ... ) zal in één beweging worden uitgevoerd tot centrum Maarke.

Fase 7:
Traject: Borgtstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
Ook de Borgtstraat kreeg al een nieuwe riolering en wegenis en de opritten zijn aangewerkt. Er moeten nog enkele aanpassingen gebeuren nadat de riolering in de Maarkeweg is aangelegd en hier en daar dient nog iets aangepast te worden. Voor de rest is deze straat afgewerkt.

Fase 8:
Traject: Wijmierstraat
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De rioleringswerken in de Wijmierstraat zijn afgerond en de onderlaag in asfalt is aangelegd. In de loop van juni en juli worden de opritten aangelegd en de bermen afgewerkt. Eind augustus wordt de toplaag voorzien.

Fase 9:
Traject: kruispunt met Ellestraat en Eikenberg tot dorpskern Maarke
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De rioleringswerken in deze fase zijn afgerond. Eind juli wordt gestart met de opbouw van de weg en eind september wordt de onderlaag asfalt gegoten. Aansluitend worden de ontbrekende delen van het fietspad aangelegd.
Het kruispunt Eikenberg-Maarkeweg blijft voorlopig afgesloten voor alle verkeer.
Ellestraat en Eikenberg zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, net als de ondertussen afgewerkte Borgtstraat.

Fase 10:
Traject: dorpskern Maarke
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
De riolering in de dorpskern werd voor het bouwverlof aangelegd tot aan het kruispunt met de Hasselstraat en in de Brouwerijweg. Na het bouwverlof (29 juli) start de aannemer met de uitbraak van de verharding tot het kruispunt met de Wijmierstraat.
Ondertussen zal ook gestart worden met de opbouw van de wegenis om begin september de beton voor de uitgewassen betonverharding te kunnen gieten.
Tussen midden september en eind oktober worden de mozaïekkeien in het centrum aangelegd.
De omleiding voor lokaal en plaatselijk verkeer richting Oudenaarde loopt via N454 (Stene) en N8. De dorpskern van Maarke is bereikbaar via de Hasselstraat of Kokerellestraat.

Fase 11:
Traject: dorpskern Maarke tot dorpskom Schorisse
Uitvoering werken: wegenis en rioleringswerken
Vanaf augustus wordt er gestart met de aanleg van de riolering richting dorpskom Schorisse.