Heraanleg Kolpaartstraat

Goedkeuring in de gemeenteraad

Het rooilijnplan en onteigeningsplan werd in de gemeenteraad van 24 april definitief goedgekeurd. 

Toelichting project

Project Kolpaartstraat omvat de aanleg van gescheiden riolering en vernieuwen van de wegenis in de Schoolstraat en Kolpaarstraat.
Daarnaast worden een aantal parkeerplaatsen voorzien en wordt een fietspad aangelegd dat rond de begraafplaats van Schorisse loopt en ter hoogte van de Schorissestraat aansluit op het fietspad langs de N457. In de kolpaarstraat worden alle nutsleiding ondergronds gebracht en worden de betonnen verlichtingspalen vervangen door sierpalen.

Kort voor aanvang van de werken vond een bewonersvergadering plaats waarin de plannen, afkoppelingen en enkele praktische zaken werden toegelicht. De presentatie van die vergadering is hier terug te vinden. De toelichting van de afkoppelingswerken wordt visueel mooi en duidelijk in beeld gebracht via onderstaand filmpje:

afkoppelingswerken

Planning

planning Kolpaartstraat

Fase 1 – rood: Riolering en klinkerverharding in de Schoolstraat – tot eind mei
Fase 2 – groen: riolering Kolpaarstraat deel 1 – tot midden juli
Fase 3 – geel: Kolpaarstraat deel 2 – tot midden september
Fase 4 – blauw: Kolpaarstraat deel 3 – tot midden november

Communicatie project

In eerste instantie gebeurt de berichtgeving door de aannemer (Persyn nv) via brief, hieronder verstaan de we algemene communicatie over de timing/planning, onbereikbaarheid, organisatie omtrent de vuilbakken... De gemeente staat enkel in voor de aanvullende communicatie, dit zal gebeuren via sms. Via deze link kan je je inschrijven voor de SMS-dienst wegenwerken. Zo word je op de hoogte gehouden van last-minute aanpassingen of onvoorziene zaken. Naar mate de werken vorderen, kan je op deze webpagina updates terugvinden van de werken.

Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij de dienst Patrimonium via patrimonium@maarkedal.be of 055 33 46 64.