Subsidies aanplant en onderhoud kleine landschapselementen

Een subsidie aanvragen voor aanplant of onderhoud van kleine landschapselementen

Maarkedal maakt deel uit van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Kleine landschapselementen zijn zeer bepalend voor het landschap en belangrijk voor het in stand houden en het bevorderen van de natuurlijke rijkdom en biodiversiteit. Kleine landschapselementen zijn ook nuttig als erosiewerende maatregel.

Het gemeentebestuur van Maarkedal keert een toelage uit voor de aanplanting en het onderhoud van landschappelijk waardevolle kleine landschapselementen.