Landbouwraad Maarkedal

Op 28 juni 2022 werd de oprichting van de landbouwraad goedgekeurd door de gemeenteraad. Doelstelling van deze raad is om enerzijds advies uit brengen over alle aangelegenheden betreffende het gemeentelijk beleid inzake landbouw, tuinbouw en platteland in de ruime zin. Anderzijds om het overleg tussen de lokale landbouw-, tuinbouw- en plattelandsverenigingen te bevorderen. 

landbouw