Een eigen zaak starten

Wil je als zelfstandige een eigen onderneming opstarten? Voor je van start kan gaan, moet je een aantal formaliteiten in orde brengen. Je wendt je hiervoor best tot een ondernemingsloket.

Algemene informatie over het sociaal statuut van de zelfstandige vind je onder meer op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Je kan er een brochure over de rechten en plichten van de zelfstandige downloaden en brochures over het sociaal statuut van de zelfstandige in bijberoep en het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoten.

 Om kandidaat-ondernemers te ondersteunen bij de oprichting van hun onderneming, heeft de Federale Overheidsdienst Economie de informatiebrochure Zelfstandige worden uitgebracht.

Ondernemingsloket

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen, maar een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden.

De negen erkende loketten tellen heel wat kantoren, verspreid over het hele land.