Ambulante handel

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten een vaste vestigingsplaats producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de verkoop op standplaatsen gelegen op het openbaar domein of op privéterrein met bv. een mobiele frituur of pizzakraam. 

Wil je een standplaats innemen?

Vul het onderstaande online aanvraagformulier in uiterlijk vier weken voor aanvang van de gewenste inname van de standplaats. Ook voor inname van een standplaats op privéterrein dat grenst aan de openbare weg of geplaatst wordt op een commerciële parking moet het college van burgemeester en schepenen toelating geven. Bij inname van een standplaats op privéterrein heb je uiteraard ook de toestemming van de eigenaar nodig. 

Het gemeentelijk reglement op ambulante activiteiten kan je hier nalezen.

Uitzondering: voor occasionele gelegenheden zoals een privéfeestje is het niet nodig een aanvraag in te dienen. 

Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten

Op het ogenblik van de aanvraag moet je in het bezit zijn van een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' voorheen beter gekend als 'leurkaart'. 
Deze machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kan je aanvragen bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij uitreiking van je machtiging wordt je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.