Aanwijzingsborden voor ondernemers

Ondernemers uit Maarkedal hebben de mogelijkheid om maximaal 3 aanwijzingsborden op het openbaar domein te plaatsen ter aanduiding van zijn of haar zaak. De plaatsing gebeurt door de technische uitvoeringsdienst van de gemeente. De kosten voor de aanwijzingsborden en de plaatsing ervan worden doorgerekend aan de aanvrager. Deze regeling is enkel geldig voor aanwijzingsborden langs gemeentewegen en met een plaatsing op openbaar domein. Voor borden langs gewestwegen of tot 8 meter van een kruispunt met een gewestweg moet een aanvraag worden ingediend bij de wegbeheerder, zijnde het agentschap wegen en verkeer (AWV).

Overzicht retributie voor plaatsing borden in diverse omstandigheden:

  • 90 euro voor montage op bestaande palen in zachte of verharde ondergrond.
  • 140 euro voor montage met één bijkomende paal in zachte ondergrond.
  • 200 euro voor montage met één bijkomende paal in verharde ondergrond.
  • 200 euro voor montage met twee bijkomende palen in zachte ondergrond.
  • 250 euro voor montage met twee bijkomende palen in harde ondergrond.

De procedure verloopt als volgt:

  • Aanvraag door de ondernemer via het aanvraagformulier, bij voorkeur twee maanden voor de gewenste plaatsingsdatum.
  • Behandeling van de aanvraag door dienst Patrimonium.
  • Opstellen van de retributie.
  • Betaling van de retributie door de aanvrager.
  • Plaatsing van de borden door de Technische Dienst.

Het gemeentebestuur Maarkedal volgt de voorschriften voor aanwijzingsborden zoals voorzien in de wegcode. Aanwijzingsborden zijn van het type F37, zijnde gele borden voorzien van een pijl met eventueel een aanduiding voor hotel/motel F65 (slaapgelegenheid), restaurant F67, drankgelegenheid F69, kampeerterrein F71 of jeugdherberg F75.  

Het retributiereglement kan je hier nalezen.