Buitenschoolse kinderopvang O.Ma

Op woensdagnamiddagen kan u bij de gemeente Maarkedal terecht voor naschoolse opvang.

Wanneer? 

  • Elke woensdagnamiddag van 11u30 tot 18 uur.. 

Voor wie? 

  • Voor alle kinderen die schoolgaan in het kleuter- en lager onderwijs van alle onderwijsnetten in Maarkedal.
  • Kleuters en lagere schoolkinderen die op Maarkedal gedomicilieerd zijn (of hun ouders in het geval van co-ouderschap) en niet in Maarkedal school lopen.

Waar? 

In vrijetijdscentrum De Maalzaak, Maalzaakstraat 21, Maarkedal. 

Na schooltijd pikt de bus of shuttledienst de kinderen op in alle Maarkedalse scholen en brengt hen naar het vrijetijdscentrum De Maalzaak.

Tarieven

  • 1,25 euro per begonnen half uur
  • 2 euro per deelnemer per vervoerbeurt van school naar de opvanglocatie
  • Voor kinderen die te laat worden afgehaald zal een vergoeding van 2 euro aangerekend worden per begonnen kwartier.

De kosten voor de opvang worden iedere twee maand gefactureerd

Dagindeling

Wekelijks bieden we afwisselende activiteiten aan: fruitbrochures maken, schilderen, pannekoeken bakken, knutselen, soep maken… bij O.Ma kan het allemaal!

Inschrijven

Inschrijvingen dienen online te gebeuren per kind via de knop onderaan de pagina.  

  • Vaste inschrijving: komt uw kind op vaste basis naar O.Ma? Gelieve in het formulier ‘wekelijks’ of ‘om de twee weken’ aan te duiden. Indien twee weken, gelieve te mailen naar kinderopvang@maarkedal.be voor de startweek.
  • Sporadisch: Indien uw kind sporadisch naar O.Ma komt dient u het formulier ook eenmalig in te vullen. Nadien mailt u voorafgaand naar kinderopvang@maarkedal.be welke woensdag we uw kind kunnen verwachten.

Annuleren

De inschrijving van het kind dient te gebeuren ten laatste de dinsdag vóór 16 uur.

Ouders die hun kind ingeschreven hebben en die na dinsdag 16 uur annuleren of die geen gebruik maken van de opvang zullen een vergoeding betalen ten bedrage van 6 euro, tenzij zij dit om reden van ziekte van het kind dienen te doen. Deze ziekte zal moeten gestaafd worden aan de hand van een medisch attest. Andere gemotiveerde afwezigheden zullen aan het Vast Bureau worden voorgelegd.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang O.Ma vind je hier.

Verzekering

Kinderen zijn tijdens de buitenschoolse kinderopvang verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Zijn niet verzekerd: opzettelijke toegebrachte schade aan materialen of het opzettelijk toebrengen van lichamelijke letsel(s) bij derden, deze kosten zijn ten laste van de ouders.

In geval van een ongeval dient het formulier van Ethias (“aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen”) ingevuld te worden en binnen gebracht te worden binnen de 24 uur na het ongeval bij de verantwoordelijke van Dienst Vrije Tijd.