Reistoelating minderjarige

Reist je minderjarig kind zonder ouders naar het buitenland? Dan moet je een formulier voor reistoelating meegeven.  Hiermee geef je je kind toestemming om te reizen onder toezicht van een andere persoon of organisatie. 

Check vooraf

 • Heeft je kind ook een reispas of kids-ID nodig?
  Ja. De reistoestemming vervangt niet de kids-ID of de reispas.
  Het is een extra document waarmee de ouder het kind aan iemand anders toevertrouwt in het buitenland
   
 • Ouders gescheiden? 
  Als beide ouders het ouderlijk gezag bezitten, moet de ene ouder geen toestemming geven als het kind met de andere ouder op reis gaat.

Wie kan de aanvraag doen

 • een ouder
 • een pleegouder
 • de verantwoordelijke van de pleeginstelling 

Wat meebrengen

 • de identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft
 • bij pleegzorg: gerechtelijke beslissing of beslissing van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg

Tarief

gratis