Veranderen van voornaam

Je voornaam kan je bij de dienst Burgerzaken laten veranderen. Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om je voornaam te willen wijzigen.

Voorwaarden

De nieuwe voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of anderen niet schaden (bv. absurde en hatelijke voornamen, voornamen die slechts uit 1 letter bestaan, een opeenvolging van medeklinkers die onuitspreekbaar zijn ...). 

Wie kan een aanvraag indienen?

  • personen met de Belgische nationaliteit of erkende vluchtelingen of staatloze personen
  • meerderjarig persoon zelf
  • minderjarig kind: verzoek door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd)

Procedure

Om je voornaam te veranderen contacteer je de dienst Burgerzaken en Welzijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist of een aanvraag voor een voornaamswijziging voldoende gemotiveerd is. Eventueel kan er een bijkomend onderzoek aan de Federale overheidsdienst Justitie gevraagd worden.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • eventueel een attest dat je status van vluchteling of staatsloze bewijst
  • als je geboren bent in het buitenland: een vertaalde en gelegaliseerde geboorteakte van maximum 3 maanden oud

Wat gebeurt er dan

  • Je gegevens worden aangepast in het bevolkingsregister.
  • Je krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 

Tarief

gratis

Opgelet: als je je voornaam laat wijzigen moet je wel op eigen kosten je identiteitskaart en andere officiële documenten laten vernieuwen.