Veranderen van familienaam

Je familienaam kan je enkel veranderen als er grondige redenen voor bestaan. Om je naam te veranderen moet je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Bij goedkeuring door de FOD Justitie moet je aangifte doen bij de dienst Burgerzaken.

Voorwaarden

Alle informatie over de voorwaarden, de procedure en de kostprijs van een naamsverandering vind je bij de Federale Overheidsdienst Justitie

Procedure

Je richt persoonlijk, een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Federale overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Dat is de registratie.
Is de naamsverandering toegestaan, meld je dan binnen de 60 dagen na registratie bij het gemeentebestuur van je geboorteplaats of van de stad Brussel als je niet in België geboren bent.

De procedure duurt 6 tot 18 maanden. 

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • een afschrift van het besluit van naamsverandering

Wat gebeurt er dan

  • Je gegevens worden aangepast in het bevolkingsregister.
  • Je krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.