Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen met en verblijfsvergunning toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voor wie

Zowel de niet EU-vreemdeling als EU-onderdaan ouder dan 12 jaar met een verblijfsvergunning kan beschikken over een elektronische kaart.

Procedure

Na goedkeuring van je verblijfsvergunning of bij verval van je huidige verblijfskaart, vraag je de elektronische vreemdelingenkaart aan bij de dienst Burgerzaken en Welzijn.

Een drietal weken na de aanvraag, krijg je een document toegestuurd met een pin- en pukcode. Met dit document kom je je opnieuw persoonlijk aanbieden bij de dienst Burgerzaken voor de activering van je nieuwe elektronische verblijfskaart. Voor de meeste niet-EU-verblijfstitels maakt de dienst biometrische vreemdelingenkaarten aan. Hiervoor worden je vingerafdrukken gescand.

Wat meebrengen

  • je oproepingskaart
  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal
  • een recente pasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen (International Civil Avition Organisation)

Tarief

20,30 euro 
20,50 euro met biometrie

  • dringende procedure (1 werkdag indien voor 15 uur aangevraagd): 113,80 euro
  • procedure voor vernieuwing, verlenging of vervanging van A-kaart: 40 euro