Elektronische identiteitskaart (eID)

De elektronische identiteitskaart heeft drie belangrijke functies: 

 • je kan er je identiteit mee bewijzen
 • het is een reisdocument binnen Europa
 • het is de sleutel om op een veiligere manier elektronisch te communiceren

Welke gegevens worden op de kaart vermeld?

 • je naam, je eerste twee voornamen en de eerste letter van je eventuele derde voornaam
 • je nationaliteit, geboortedatum en geslacht
 • nummer, plaats van afgifte, begin- en einddatum van geldigheid van de kaart
 • je pasfoto
 • je rijksregisternummer

Je adres wordt enkel opgenomen in de chip en staat niet zichtbaar op de kaart. Hierdoor zal de kaart geldig blijven wanneer je verhuist.

Voor wie

Iedere Belg die tenminste 12 jaar oud is en ingeschreven in het bevolkingsregister moet een identiteitskaart bezitten. Het dragen ervan is verplicht vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, zodra je kids-ID vervalt, automatisch een oproepingskaart om je eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken. Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart. Met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart kan je je aanmelden bij de dienst Burgerzaken.

Je kaart moet vernieuwd worden:

 • bij het verstrijken van de geldigheidsduur
 • wanneer de foto niet meer gelijkend is
 • wanneer je naam of je geslacht wijzigt
 • bij verlies, diefstal of beschadiging van de kaart

Een drietal weken na aanvraag, krijg je een document toegestuurd met een pin- en pukcode. Met dit document kom je je opnieuw persoonlijk aanbieden bij de dienst Burgerzaken voor de activering van je nieuwe elektronische identiteitskaart. 

In dringende gevallen kan je ook een spoedprocedure aanvragen met een levering binnen 2 of 3 werkdagen. Hiervoor betaal je wel een hogere kostprijs.

Wat meebrengen

 • je oproepingskaart
 • je huidige identiteitskaart
 • een recente pasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen (International Civil Avition Organisation)

Tarief

20,30 euro

 • dringende procedure (1 werkdag indien voor 15 uur aangevraagd): 113,80 euro