Huwelijk

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

In Maarkedal is de huwelijksvoltrekking gratis tijdens de diensturen (op weekdagen of op zaterdagvoormiddag). Huwen op zaterdagnamiddag of buiten de normale diensturen is mogelijk, mits betaling van een retributie van 200 euro.

Het huwelijk vindt plaats in de raadzaal van het Administratief Centrum.

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar minstens één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aanvraag kan minimum 14 dagen en maximum 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk ondertekend worden.

Zodra je je aanvraag voor een huwelijk hebt ingediend, zal de dienst Burgerzaken jullie huwelijksdossier samenstellen. De dienst kan echter alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je verkrijgen op de dienst burgerlijke stand.

Je kan zelf kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. De getuigen (maximaal 4) moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Wat meebrengen

Elke partner moet volgende documenten bezorgen:

  • identiteitskaart
  • een afschrift van je geboorteakte als je niet in België bent geboren
  • een bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als je altijd in België hebt gewoond of dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
  • een bewijs van ontbinding van elk vorig huwelijk dat niet in België is ontbonden
  • een bewijs van woonst in het buitenland als je niet in België bent ingeschreven
  • voor niet-Belgen: een bewijs van nationaliteit als je niet in België bent ingeschreven.
    * voor niet-Europeanen: een geldig nationaal paspoort
    * voor Europeanen: een geldig Europees paspoort of Europese identiteitskaart

Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn, moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. 

Tarief

gratis (een huwelijk buiten de normale diensturen kost 200 euro)