Echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De rechtbank stuurt het vonnis automatisch naar de dienst burgerlijke stand van de plaats waar je huwde. De dienst burgerlijke stand schrijft de vonnissen van echtscheiding over in het register van de burgerlijke stand. Indien het huwelijk voltrokken was in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel bevoegd om de overschrijving te doen.

Pas daarna kan je weer in het huwelijk treden. 
Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.
  
Als je gehuwd bent in de gemeente Maarkedal, kan je bij de dienst Burgerzaken een uittreksel van je echtscheidingsakte bekomen. 

Wie kan het afschrift aanvragen

  • jijzelf 
  • je voormalige echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen of erfgenamen, als de echtscheidingsakte minder dan 100 jaar oud is
  • iedereen, als de echtscheidingsakte ouder is dan 100 jaar
  • advocaten en notarissen, voor hun klanten

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • voor een aanvraag voor een niet-familielid: een document van de rechtbank of een volmacht

Tarief

gratis