Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet je aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

Procedure

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of meemoeder of beide ouders.
De moeder hoeft niet aanwezig te zijn als de vader of meemoeder

  • gehuwd is met de moeder van het kind, of
  • niet gehuwd is met de moeder van het kind, maar het kind al voor de geboorte heeft erkend

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • het geboorteattest van de dokter of vroedvrouw
  • je trouwboekje of bewijs van erkenning 
  • bij de aangifte van je eerste kind de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze

Tarief

gratis