Erkenning van een kind

Met een erkenning verklaar je dat er een band van vader- of moederschap is tussen jezelf en het kind. Je kan een kind erkennen wanneer jij en je partner niet gehuwd zijn. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Procedure

Je kan je kind erkennen

 • vóór de geboorte, met een attest met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • bij de aangifte van de geboorte
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet

De voordelen van erkenning voor de geboorte zijn dat de vader/meemoeder

 • de geboorteaangifte kan doen zonder aanwezigheid van de moeder
 • het kraamgeld al kan aanvragen bij de werkgever
 • automatisch zijn/haar familienaam aan het kindje geeft (meer lezen over het kiezen van een familienaam)

Voorwaarden

De moeder moet toestemming geven

 • bij erkenning voor de geboorte
 • bij erkenning van een kind jonger dan 18 jaar (niet-ontvoogd)

In een aantal gevallen moet ook het kind toestemming geven, namelijk als het kind

 • ouder is dan 12 jaar
 • jonger is dan 18 jaar, maar ontvoogd

De Belgische moeder

 • mag niet gehuwd zijn
 • moet meer dan 300 dagen vóór de geboorte officieel op een ander adres wonen dan haar echtgenoot

Wanneer de erkenner/meemoeder gehuwd is met een andere vrouw/man dan de moeder van het kind, wordt de echtgeno(o)t(e) per aangetekende brief verwittigd.

Voor de ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de wetgeving van hun land van herkomst toegepast.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de moeder en de vader/meemoeder
 • indien één van de ouders niet in België geboren is een gelegaliseerde geboorteakte vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler
 • bij aangifte vooraf: attest van de gynaecoloog met de vermoedelijke bevallingsdatum en vermelding van de identiteit van de moeder. Bij meerlingen moet ook vermeld zijn dat het om een meerlingenzwangerschap gaat. 

Tarief

gratis