Adoptie

Als je een kind hebt geadopteerd, moet je het kind inschrijven op je adres. Je hebt ook de mogelijkheid een geboorte-en adoptieakte te laten overschrijven. 

Procedure

Binnenlandse adoptie
Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar het gemeentebestuur.

Buitenlandse adoptie
Een buitenlandse adoptie moet je eerst laten registreren bij de federale centrale overheid.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • voor een buitenlandse adoptie het bewijs van registratie van de federale centrale overheid, een afschrift van de geboorteakte en een uitgifte van de adoptiebeslissing (beide gelegaliseerd en vertaald in het Nederlands)

Tarief

gratis