iCLB

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen beroep doen op het CLB voor informatie, advies, hulp en begeleiding.
Het CLB is actief op volgende domeinen:

  • het psychisch en sociaal functioneren van leerlingen
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het leren en studeren
  • de schoolloopbaan

In de begeleiding:

  • staat het belang van de leerling centraal
  • wordt gewerkt in teamverband
  • wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd
  • is de dienstverlening gratis

Leerlingen die niet 'handelingsbekwaam' zijn hebben voor begeleiding de toestemming van hun ouders nodig. Handelingsbekwame leerlingen geven zelf toestemming voor CLB-tussenkomst. Doorgaans nemen wij aan dat leerlingen vanaf 12 jaar handelingsbekwaam zijn.

De CLB-contactpersoon bespreekt met de leerling en de ouders wat er in de begeleiding gebeurt. Ouders en leerlingen hebben inspraak in het begeleidingstraject.

Meer info over rechten en plichten in de begeleiding vind je op www.wvg.vlaanderen.be/rechtspositie. Bekijk de brochures online of vraag ze aan een CLB-medewerker.

Het dossier

Informatie nuttig voor de begeleiding moet bijgehouden worden in een dossier op het CLB. Hierin worden alle belangrijke afspraken, gegevens en beslissingen genoteerd die verband houden met de begeleiding.

Ouders en CLB-medewerkers mogen in het dossier lezen. Leerlingen mogen dit als ze handelingsbekwaam zijn (zie hoger). Wanneer een leerling van school verandert, stuurt het CLB het dossier door naar het nieuwe CLB.

Ouders of de handelingsbekwame leerlingen die dit niet wensen dienen dit binnen de 10 dagen te laten weten. Let wel: het medisch deel en het deel over de leerplicht (spijbelen) worden altijd doorgestuurd.

Contact

Je kan altijd een afspraak maken met je CLB-contactpersoon via school of rechtstreeks:
Dunja Coppens
Interstedelijk CLB
Jubileumlaan 215, 9000 Gent
Tel 09 235 09 00        
Fax 09 266 19 98                    
e-mail: dunja.coppens@stad.gent

Openingsuren: alle werkdagen 8.30 tot 12 uur en 13 tot 16.30 uur of na afspraak.
Gesloten tijdens de kerstvakantie, paasvakantie en van 15 juli tot en met 15 augustus.