Groen op school

Onze school verklaart zich in te zetten voor milieuzorg. Dit deden we door een milieubeleidsverklaring te ondertekenen: we willen ons engageren om een MOS-school te worden. MOS staat voor Mileuzorg OSchool.

Hiervoor hebben we enkele opties uitgewerkt:

 • De milieu-impact van onze school te verkleinen via positieve acties.
 • Verschillende mileuthema's uitwerken en behandelen met de leerlingen.
 • Door middel van een open aanpak en vertrekkende van de leefwereld van de kinderen streven we naar nieuwe inzichten, houdingen, vaardigheden en attitudes ten dienste van het leefmilieu.
 • We werken ons eigen milieuzorg op school-systeem uit, waaraan kinderen, ouders, leerkrachten, directie en ander schoolpersoneel participeren.
 • We trachten om duurzame milieuzorg op een educatieve manier in meerdere leergebieden te integreren.
 • Bovendien zullen we inspanningen leveren om concrete acties te realiseren op school en daarbuiten. Dit doen we met de bedoeling het milieu te sparen en milieuvriendelijk gedrag te creëren.
 • Hierbij zullen we een beroep doen op externe hulp.

Enkele van onze reeds ondernomen acties :

 • Enkele ouders helpen mee om de moestuin in Nukerke vorm te geven. Er werd sla en prei geplant.
 • De directie ondertekende de beleidsverklaring en maakte afspraken bij de technische dienst van de gemeente voor het veilig afbakenen van de moestuin.
 • Er werden nestkastjes getimmerd, reminders om het licht uit te zetten, lessen rond afvalverwerking, bosbezoeken ...
 • In de personeelsvergaderingen, schoolraad en de ouderwerkgroepen wordt gebrainstormd rond mogelijke acties in beide afdelingen.

Heeft u zelf nog leuke ideetjes, contacteer ons!