Schorisse

Schorisse, 'Schuuse' in de volksmond, is het geboortedorp van Omer Wattez, een Vlaams heimatschrijver en bedenker van de naam Vlaamse Ardennen. Zijn geliefde geboortedorp en het unieke landschap zijn meermaals het onderwerp van zijn teksten en gedichten.

'Nu verlang ik naar de lente om nog eens naar mijn geboortedorp te komen en er berg-op berg-af te wandelen en mijn goede vrienden te bezoeken...'

'Mijn dorp zie ik gaarne weder in zonnige zomertijd 
aan menige plaats is een herinnering gewijd
ik heb u lief, o Schorisse'

Er zijn verschillende hypothesen voor het ontstaan van het toponiem Schorisse. Sommigen gaan uit van de zware leemachtige ondergrond, 'schorregrond' genaamd. Anderen denken dat de naam zijn oorsprong vindt bij de volksstam 'de Scories', die tijdens de Romeinse overheersing op de Koekamerwijk woonde. Deze wijk lag op de Romeinse heirbaan die het zuidwesten en het noordwesten van ons land met elkaar verbond. Daarnaast worden ook nog andere verklaringen gegeven.

De vermelding van de 'Heren van Schorisse' vinden we al in de 12de eeuw. In de 13de eeuw ging het gebied van Schorisse over aan het machtige huis van Gavere. In 1378 verhief Lodewijk van Male Schorisse tot onafhankelijke heerlijkheid. Schorisse werd zo de hoofdplaats van een baronie die ook de omliggende gemeenten Mater, Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Maria-Horebeke, Sint-Blasius-Boekel, Rozebeke, Zegelsem, Elst en Welden omvatte. In de 16de eeuw kwam Schorisse onder de familie de Lalaing, later onder de familie Berlaymont en vanaf 1621 onder het geslacht van Egmont.

De Heren van Schorisse bouwden in de 13de eeuw het intussen volledig verdwenen kasteel van Schorisse.

dopszicht Schorisse