Adviesraden en raadscommissies

In adviesraden zetelen burgers die goed geplaatst zijn om vanuit hun achtergrond een advies uit te brengen over een bepaald thema (milieu, sport, cultuur …) of over een bepaalde doelgroep (senioren, jeugd …). Via deze adviesraden heeft zowel de individuele als de georganiseerde burger inspraak in het gemeentelijk beleid. De vergaderingen zijn openbaar en iedere burger heeft er spreekrecht.

Beheersorgaan bibliotheek
Cultuurraad
Gecoro
Jeugdraad
Minaraad
Seniorenadviesraad
Sportraad