Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De raad stippelt het beleid uit voor thema's van gemeentelijk belang. 

De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks verkozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.

In Maarkedal telt de gemeenteraad zeventien leden, samengesteld uit vijf leden van Open Vld Maarkedal, vijf van N-VA en zeven van CD&V. Het huidig mandaat loopt tot 31 december 2018.

De gemeenteraad vergadert minimaal tien keer per jaar in de raadzaal van het administratief centrum, doorgaans elke laatste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus). De zitting begint om 19 uur. Geïnteresseerde burgers kunnen de openbare zitting bijwonen.
 

Nele_Teirlinck.jpg

Nele Teirlinck
Voorzitter van de gemeenteraad

Fonteineweg 19 - 9680 Maarkedal
nele.teirlinck@dsmkeukens.be

N-VA

Joris_Nachtergaele.jpg

Joris Nachtergaele
Burgemeester

Ladeuze 1a - 9680 Maarkedal
burgemeester@maarkedal.be

N-VA

Isabel_Van_Quickelberghe.jpg

Isabel Van Quickelberghe
Eerste schepen

Maalzaakstraat 5a - 9680 Maarkedal
isabel.vq@telenet.be

N-VA

Frederik_Van_Nieuwenhuyze.jpg

Frederik Van Nieuwenhuyze
Tweede schepen

Beukelweg 9 - 9680 Maarkedal
fred_v_n@hotmail.com

N-VA

Filip_Meirhaeghe.jpg

Filip Meirhaeghe
Derde schepen

Tenhoutestraat 19 - 9680 Maarkedal
filipmeirhaeghe71@gmail.com

Open Vld Maarkedal

Ann_De_Tollenaere.jpg

Ann De Tollenaere
Vierde schepen

Rijststraat 5a - 9680 Maarkedal
ann_detollenaere@hotmail.com

Open Vld Maarkedal

Anny_Vande_Catsyne.jpg

Anny Vande Catsyne
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter
Raadslid met raadgevende stem

Delfdries 6 - 9680 Maarkedal
anny@vandecatsyne.be

Open Vld Maarkedal

Marc_Bauwens.jpg

Marc Bauwens
Raadslid

Pontstraat 48 - 9680 Maarkedal
marcbauwens5@hotmail.com

CD&V

Herman_De_Coker.jpg

Herman De Coker
Raadslid

Weitstraat 2 - 9680 Maarkedal
Herman.DeCoker@werken-glorieux.be

CD&V

Steven_Lippens.jpg

Steven Lippens
Raadslid

Rijksweg 60 - 9680 Maarkedal
steven.lippens2@telenet.be

CD&V

Hilde_De_Maeseneire.jpg

Hilde De Maeseneire
Raadslid

Kerkemstraat 1 - 9680 Maarkedal
hildedemaeseneire@gmail.com

CD&V

Herman_Van_Boven.jpg

Herman Van Boven
Raadslid

Zottegemstraat 25 - 9680 Maarkedal
herman.van.boven2@telenet.be

CD&V

Danny_Provost.jpg

Danny Provost
Raadslid

Neutenstraat 10 - 9680 Maarkedal
provostdanny@telenet.be

CD&V

Simon_Van_Quickelberghe.jpg

Simon Van Quickelberghe
Raadslid

Hofveldstraat 23 - 9680 Maarkedal
simon.vq@gmail.com

CD&V

Yves_Van_Heddegem.jpg

Yves Van Heddegem
Raadslid

Bosgatstraat 26 - 9680 Maarkedal
yves.vanheddegem@gmail.com

Onafhankelijk lid

Marijke_Van_Welden.jpg

Marijke Van Welden
Raadslid

Onderbossenaarstraat 3 - 9680 Maarkedal
marijkecelinageorgina@gmail.com

N-VA

William_Lust.jpg

William Lust
Raadslid

Neutenstraat 4 - 9680 Maarkedal
wlust72@telenet.be

Open Vld Maarkedal

Inge_Schoorens.jpg

Inge Schoorens
Raadslid

Mellinckstraat 6 - 9680 Maarkedal
inge.schoorens@telenet.be

Open Vld Maarkedal

Lesley_Jourquin.jpg

Lesley Jourquin
Algemeen directeur

Nederholbeekstraat 1 - 9680 Maarkedal
lesley.jourquin@maarkedal.be