College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het college wordt voorgezeten door de burgemeester. De burgemeester is van rechtswege eveneens voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit.

Het aantal schepenen is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Maarkedal heeft, naast de burgemeester, vier schepenen.

De samenstelling van het college en de verdeling van de schepenfuncties zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de partijen die samen de meerderheid vormen. De schepenen werden door de raadsleden verkozen tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019. De voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst (afgekort BCSD) werd verkozen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en wordt tevens als schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert doorgaans elke dinsdagvoormiddag. Aansluitend vergadert het vast bureau. De vergaderingen zijn gesloten.

De verslagen van het college van burgemeester en schepenen kan je online raadplegen.
 

Joris%20Nachtergaele.jpg

Joris Nachtergaele
Burgemeester

Ladeuze 3 - 9680 Maarkedal
Gsm 0477 93 14 56
burgemeester@maarkedal.be

N-VA

Bevoegdheden

Communicatie, burgerlijke stand, bevolking, personeelszaken, kieszaken, politie, brandweer, veiligheid, jumelage

Filip%20Meirhaeghe.jpg

Filip Meirhaeghe
Eerste schepen

Tenhoutestraat 19 - 9688 Maarkedal
Gsm 0474 77 01 14
filipmeirhaeghe71@gmail.com

Open Vld Maarkedal

Bevoegdheden

Financiën, sport, lokale economie, kerkenbeleid, middenstand, energie, milieu

Frederik%20Van%20Nieuwenhuyze.jpg

Frederik Van Nieuwenhuyze
Tweede schepen

Beukelweg 9 - 9680 Maarkedal
Gsm 0473 59 65 25
fred_v_n@hotmail.com

N-VA

Bevoegdheden

Mobiliteit, jeugd, ruimtelijke ordening, fietspaden, dierenwelzijn, openbare werken

Isabel%20Van%20Quickelberghe.jpg

Isabel Van Quickelberghe
Derde schepen

Maalzaakstraat 5a - 9680 Maarkedal
Tel 055 30 32 46
Gsm 0476 90 87 35
isabel.vq@telenet.be

N-VA

Bevoegdheden

Onderwijs, cultuur, feestelijkheden, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, kinderopvang

Ann%20De%20Tollenaere.jpg

Ann De Tollenaere
Vierde schepen en voorzitter BCSD

Rijststraat 5a - 9688 Maarkedal
Gsm 0474 98 37 23
ann_detollenaere@hotmail.com

Open Vld Maarkedal

Bevoegdheden

Senioren, sociale zaken, woonbeleid, armoedebestrijding, begraafplaatsen, landbouw

Lesley_Jourquin.jpg

Lesley Jourquin
Algemeen directeur

Nederholbeekstraat 1 - 9680 Maarkedal
Tel 055 33 46 41
lesley.jourquin@maarkedal.be