Bijzonder comité voor sociale dienst

Binnen de raad voor maatschappelijk welzijn werd een bijzonder comité voor de sociale dienst (afgekort BCSD) verkozen door de OCMW-raadsleden tijdens de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 2 januari 2019.

Het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het BCSD telt zes leden, de voorzitter niet inbegrepen:

Ann%20De%20Tollenaere.jpg

Ann De Tollenaere
Voorzitter BCSD

Rijststraat 5a - 9688 Maarkedal
ann_detollenaere@hotmail.com

Open Vld Maarkedal

Bea%20Baeskens.jpg

Bea Baeskens
Lid BCSD

Kolpaartstraat 41 - 9688 Maarkedal
baeskens_bea@hotmail.com

N-VA

Caren%20Devenyns.jpg

Caren Devenyns
Lid BCSD

Koppenberg 4 - 9680 Maarkedal
devenynscaren@hotmail.com

N-VA

Elke%20De%20Clercq.jpg

Elke De Clercq
Lid BCSD

Bossenaarstraat 4 - 9680 Maarkedal
de_clercq_elke@hotmail.com

CD&V

Eveline%20Verstraete.jpg

Eveline Verstraete
Lid BCSD

Keizerrei 10 - 9681 Maarkedal
evelineverstraete@gmail.com

Open Vld Maarkedal

Jurgen%20Vandeputte.jpg

Jurgen Vandeputte
Lid BCSD

Hasselstraat 15 - 9680 Maarkedal
jurgen.van.de.putte@telenet.be

CD&V

Krist_Van_Keirsbilck.jpg

Krist Vankeirsbilck
Lid BCSD

Nitterveldstraat 12 - 9680 Maarkedal
krist.vankeirsbilck@n-va.be

N-VA

Lesley_Jourquin.jpg

Lesley Jourquin
Algemeen directeur

Nederholbeekstraat 1 - 9680 Maarkedal
lesley.jourquin@maarkedal.be