Besluiten politie en brandweer

Conform artikel 337 §1 en §2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, kan je via onderstaande links digitaal de besluitenlijsten van de zittingen van de politieraad en de zoneraad van de brandweer raadplegen.

Politieraad

De besluiten van de vergadering van de Politieraad kan je raadplegen op www.politie.be en vind je ook hieronder. 

Zitting van 11 februari 2022dagorde
Zitting van 17 juni 2022dagorde - agenda met beknopte omschrijving - jaarrekening 2021

Zoneraad Brandweer

De besluiten van de vergadering van de Zoneraad en Zonecollege kan je raadplegen op www.bvlar.be.

 

Besluiten politie en brandweer – versie 1.00 (25-04-2022)