Klimaatplan

Maarkedal en 12 andere lokale besturen zijn een actief engagement aangegaan om de Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren.
Eén ding is namelijk zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken.

Binnen het project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen' gaan we daarom samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg tegen 2030 voor 40% minder CO2 uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) willen we via ons engagement helpen verzachten.

Ambitieus plan

Na een intensieve voorbereidende fase werd in september 2018 een klimaatplan voorgesteld voor onze gemeente en de regio, en het resultaat mag gezien zijn. In totaal werden meer dan 68 maatregelen en 327 acties geformuleerd, zowel om de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie), als om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan (adaptatie). Een flinke to do-lijst dus voor het gemeentebestuur, onze inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen. Want alleen samen kunnen we het klimaatplan ook echt realiseren.
Een overzicht van alle maatregelen is alvast te vinden in de samenvattende brochure.

Gemeenten aan zet

Jaarlijks produceren de 13 steden en gemeenten samen 850.000 ton CO2 of 3,9 ton CO2 per inwoner. En deze grote ecologische voetafdruk kan een pak kleiner.
We nemen als gemeente zelf het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen, het eigen wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. We gaan nog een stap verder door een klimaattoets in te voeren bij het nemen van relevante beslissingen. Zo ondernemen we altijd actie in lijn met de doelstellingen uit het klimaatplan.

Daarnaast willen we jullie - onze inwoners, bedrijven, landbouwers, organisaties - ook stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, kleiner gaan wonen, zonnepanelen op elk geschikt dak, energie-efficiënte bedrijfsgebouwen … We staan alvast klaar met een pak maatregelen onder de arm om jullie hierin te ondersteunen.

Doe ook mee!

Zit je net als alle projectpartners op hete kolen om het plan effectief mee te realiseren? Maak je dan als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer bekend op klimaatgezond@so-lva.be en ga mee op weg naar een klimaatgezonde regio.

logo_klimaatgezondlogo's partners

klimaatplan