Aanvraag uitleendienst

Gegevens aanvrager / contactpersoon
Uitleenmateriaal
Wenst volgend materiaal te ontlenen
Tot 10 nadars en/of herashekkens worden opgehaald en teruggebracht door de aanvrager zelf. Vanaf 11 stuks kunnen de nadars en herashekkens, op vraag van de aanvrager, gebracht worden door de technische dienst. Er wordt hiervoor een transportvergoeding aangerekend van 10 euro per rit.
Datum (of data) van ontlening
let op: het materiaal kan voor maximaal 7 kalenderdagen ontleend worden.
Bij het aanvragen van materiaal verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van én akkoord te gaan met het 'reglement betreffende de ontlening van materiaal aan verenigingen'.
LET OP: Na "verzenden" van dit online formulier ontvang je een automatische mail. Als je deze mail niet ontvangt, is er wellicht iets mis gelopen. Probeer opnieuw of neem contact op met de dienst vrije tijd: vrijetijd@maarkedal.be