Huwelijksaangifte en huwelijksvoltrekking 

De huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de verklaring van de toekomstige echtgenoten dat ze willen trouwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het huwelijk moet door beide aanstaande echtgenoten aangegeven worden. Als slechts één partner aanwezig is, moet die een geschreven volmacht van de andere partner bij zich hebben. De aangifte moet plaatsvinden in de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven en waar het huwelijk zal voltrokken worden. De huwelijksaangifte moet minimum 15 dagen, maximaal 6 maanden  voor het huwelijk gebeuren.

OPGELET : De minimumtermijn van 15 dagen geldt enkel indien je zelf alle nodige documenten kan voorleggen bij de aangifte. Het opvragen van de nodige documenten door de dienst Burgerzaken neemt minstens14 dagen in beslag.

Je brengt volgende documenten mee naar de huwelijksaangifte:

 • je identiteitskaart of een identiteitsbewijs
 • een gewettigde volmacht bij afwezigheid van één van de partners
 • voor personen die in België geboren zijn, worden de volgende documenten door de Burgerlijke Stand aangevraagd:
  • geboorteakte
  • eventueel echtscheidingsakte
  • eventueel overlijdensakte (voor weduwen en weduwnaars)
 • Voor niet-Belgen: afhankelijk van je verblijfsvergunning moet je zelf voor volgende documenten zorgen:
  • attest van woonst
  • attest van nationaliteit
  • attest van ongehuwde staat
  • bewijs van huwelijkswetgeving
  • buitenlandse aktes die de Burgerlijke Stand in België niet zelf kan opvragen: geboorteakte en eventueel de echtscheidingsakte
  • opmerking: alle documenten moeten van recente datum zijn en origineel (of door de bevoegde autoriteiten voor eensluidend verklaard). Ze moeten in het Nederlands opgesteld of vertaald zijn. De vertaling moet uitgevoerd zijn door een beëdigd vertaler. Als de vertaling in België gebeurde, moet de handtekening van de vertaler gecontroleerd zijn door de rechtbank van eerste aanleg. Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn en documenten afkomstig van vreemde ambassades of consulaten in België moeten de legalisatieprocedure gevolgd hebben.

 

De huwelijksvoltrekking

In Maarkedal is de huwelijksvoltrekking gratis. Je kan trouwen

 • op weekdagen tussen 8 en 12 uur  en tussen 13 en 16.30 uur
 • op zaterdag tussen  9 en 11.30 uur

Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om te huwen op zaterdagnamiddag en buiten de normale diensturen mits betaling van een forfaitaire retributie van 200 euro.

Trouwen op een zon- of feestdag is niet mogelijk.

Laat ons zo vlug mogelijk je huwelijksdatum weten (tel 055 33 46 46). Zo kunnen wij de nodige documenten tijdig aanvragen.

Je kan zelf kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. De getuigen (maximaal 4) moeten minstens 18 jaar oud zijn.

 

Huwelijksvereisten

 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • toestemming van beide echtgenoten.
 • toestemming van de ouders voor minderjarigen.

 

Huwelijksbeletselen

 • het bestaan van een vorig niet-ontbonden huwelijk.
 • bloed- of aanverwantschap in de verboden graad.