Akte van echtscheiding 

Een echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk via een juridische procedure. De procedure wordt via een verzoekschrift aan de rechtbank opgestart. Echtscheiding gebeurt door onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting.

Het vonnis van echtscheiding wordt door de griffier van de rechtbank binnen de maand, bij aangetekend schrijven, overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk voltrokken is. Deze ambtenaar schrijft binnen de maand het beschikkend gedeelte over in het register van de burgerlijke stand.

Werd het huwelijk in het buitenland afgesloten, dan wordt dit overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Brussel.

Zodra de echtscheiding is overgeschreven wordt de burger hierover geïnformeerd en kan hij een afschrift van de echtscheidingsakte vragen. Het afschrift wordt gratis afgeleverd. 

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum dat het vonnis of arrest overgeschreven wordt in het register van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.