Vrijstelling van verkeersbelasting 

De vrijstelling van verkeersbelasting geldt voor:

  • personen die volledig blind zijn
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
  • personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols)
  • personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • militair of oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting)

Meer informatie vind je op de site van de FOD sociale zekerheid.