Vermindering op de tv-distributie 

Het sociaal tarief voor televisie geldt voor:

  • personen bij wie een invaliditeit of een werkonbekwaamheid van minstens 80% (of een beperkte  zelfredzaamheid, minimum 12 punten) is vastgesteld.
  • personen met mindervalide (tenminste 80 %) kinderen  ten laste waarvan de invaliditeit werd vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid.
  • blinden, gehoorgestoorden, personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen.

Je kan een attest aanvragen bij de FOD Sociale zekerheid. Dit attest bezorg je aan je kabelmaatschappij.