Gemeentelijk reglement betreffende de terugbetaling van inschrijfgelden van sportactiviteiten 

In uitvoering van de volgende actie uit het meerjarenplan 2014-2019 "voorzien in een laagdrempelig sportaanbod door een terugbetalingsreglement op te stellen voor kansarmen" werd in de gemeenteraad van 24 juni 2014 het gemeentelijk reglement betreffende de terugbetaling van inschrijfgelden van sportactiviteiten goedgekeurd.
Hiermee biedt de gemeente elke inwoner de kans om aan beweging te doen en hen te stimuleren deel te nemen aan sportactiviteiten.


Wie heeft recht op de terugbetaling?

Inwoners van Maarkedal (en personen ten laste) die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, komen in aanmerking voor terugbetaling van deelnamegelden aan sportactiviteiten.

Of je deze verhoogde tegemoetkoming hebt - en dus in aanmerking komt voor deze regeling - kan je afleiden van je ziekenfondsklever. Je hebt er recht op indien het eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bv 121/121).


Welke activiteiten komen in aanmerking voor terugbetaling?

  • lidgeld sportvereniging
  • deelname sportkampen
  • deelname eenmalige sportactiviteit
  • fitnessabonnement of initiatiereeks


Welk bedrag kan terugbetaald worden?

Er kan tot maximaal 75% van de totale inschrijvingsprijs (na aftrek van de voorziene terugbetalingsmogelijkheden bij de mutualiteit van desbetreffende rechthebbende) van de ingebrachte activiteit terugbetaald worden. De toelage wordt toegekend aan de rechthebbende of zijn ouder. Per gezinslid wordt er op jaarbasis maximum 80 euro terugbetaald.

Per werkjaar wordt er in de begroting een bedrag van 800 euro voorzien. Wanneer dit krediet onvoldoende is om alle aanvragen terug te betalen, worden de aanvragen procentueel en evenredig verminderd. De periode vanaf  16 november van het vorige kalenderjaar tot en met 15 november van het lopende kalenderjaar wordt beschouwd als werkjaar.


Aanvraag


Waar kan je terecht voor meer info?

Dienst Vrije Tijd
Nederholbeekstraat 1
9680 Maarkedal
vrijetijd@maarkedal.be
055 33 46 52