Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een financiële tegemoetkoming voor ouderen (+65 jaar) met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Ze is bedoeld voor mensen die niet over voldoende eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. De toekenning is dan ook afhankelijk van een inkomensonderzoek.

Naargelang de afhankelijkheidsgraad van de persoon onderscheidt men een aantal categorieën. Hoe zwaarder de handicap, hoe hoger het bedrag dat eventueel kan worden toegekend.

Om de tegemoetkoming te krijgen, kom je langs bij de dienst Burgerzaken, waar je dossier elektronisch wordt opgestart en de nodige formulieren worden afgedrukt. Deze formulieren moeten ingevuld worden (indien nodig helpen wij daarbij) en binnen de maand opgestuurd naar de FOD Sociale Zekerheid, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.  Deze dienst is gratis.

 

 Voorwaarden

 • Je moet tenminste 65 jaar zijn
 • Je moet een verminderde graad van zelfredzaamheid hebben van minimum 7 punten
 • Je moet beschikken over de Belgische nationaliteit te hebben (of gelijkgesteld)
 • Het bedrag van de tegemoetkoming wordt gedeeltelijk verminderd met jouw inkomen, dat van je echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie je een huishouden vormt.

Vanaf 11 april 2016 verandert de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) haar aanvraagprocedure. De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vevangen door een kortere online vragenlijst.

Wat verandert er concreet voor jou?

 • Je kan vanaf 11 april zelfstandig (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen (hiervoor heb je uw pin-code van uw identiteitskaart nodig) op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.
 • Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opvragen.

Wil je hulp?

 • Dan kan je terecht bij de dienst Burgerzaken en Welzijn waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Enkel op afspraak op telefoonnummer 055/334640 of burgerzaken@maarkedal.be
 • Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u. Je kan ook terecht op een zitdag van DG Personen met een handicap in jouw gemeente. Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag; De nieuwe manier van werken moet er voor zorgen dat je aanvraag op termijn sneller, eenvoudiger en persoonlijker wordt behandeld.

Als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:

 • Je identiteitskaart;
 • Je bankrekeningnummer;
 • De naam van je behandeld arts.

 Meer informatie
FOD Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinaan 50
1000 Brussel
Tel 0800 987 99