Sociale correctie op de algemene milieubelasting 

Uit sociale overwegingen en rekening houdend met de afvalproductie van alleenstaande belastingplichtigen ouder dan 70 jaar, wordt een vermindering op de algemene milieubelasting van 12,50 euro toegekend.

Deze vermindering zal automatisch verrekend worden op de aanslagbiljetten.

Belastingreglement sociale correctie op de algemene gemeentelijke milieuheffing