Parkeerkaart voor mindervaliden 

De parkeerkaart voor mindervaliden is een persoonlijke kaart die je als chauffeur of passagier bepaalde voordelen geeft bij het parkeren. De parkeerkaart is persoonlijk.

In België mag je met deze kaart:

 • parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap (verkeersbord of symbool op de grond)
 • parkeren op plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt is (blauwe zone)
 • in sommige gemeenten gratis parkeren.

Je hebt recht op een parkeerkaart voor mindervaliden als je

 • een blijvende invaliditeit kan aantonen van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit)
 • oorlogsinvalide bentmet een invaliditeit van 50% of meer
 • volledig verlamd bent aan armen of beide armen werden geamputeerd
 • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid vermindert of een negatieve invloed heeft op je mobiliteit:
  • als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer of minstens 2 punten (mobiliteit)
  • als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing"

 

 Aanvraag van de parkeerkaart

Je kan je aanvraag indienen op de dienst Burgerzaken van de gemeente, enkel op afspraak op het nummer 055/334640 of burgerzaken@maarkedal.be. Hier zal men elektronisch de aanvraag doen bij de FOD Sociale Zekerheid en de nodige formulieren afdrukken.

 • Indien je nog niet erkend bent als persoon met een handicap dien je formulieren te laten invullen door de dokter en daarna op te sturen naar de FOD Sociale Zekerheid.
 • Indien je al erkend was bij de FOD Sociale Zekerheid zal je een aanvraagformulier krijgen dat je ondertekent en opstuurt naar de FOD Sociale Zekerheid.

Zij bezorgen je dan je parkeerkaart.

 Geldigheid

 • In principe is de parkeerkaart levenslang geldig, maar dit is niet noodzakelijk zo. Als je kaart vervalt en je wilt een nieuwe parkeerkaart, dan moet je dit, zes maanden voor de vervaldatum, melden bij de FOD Sociale zekerheid.
 • Bij verlies, diefstal of schade vraag je een nieuwe kaart aan bij de FOD Sociale zekerheid. Je krijgt een nieuwe kaart met nieuw serienummer. De oude kaart wordt geblokkeerd. Van zodra je de nieuwe kaart ontvangen hebt stuur je de beschadigde kaart terug naar de FOD Sociale zekerheid.
 • Bij overlijden moet de parkeerkaart binnengebracht worden bij de dienst Burgerzaken en welzijn.

 

Meer informatie vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.