Integratietegemoetkoming 

Ben je tussen 21 en 65 jaar oud en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,...? Door je beperkte zelfredzaamheid heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming.

Voor zes domeinen wordt geëvalueerd (via een schaal van 0 tot 3 punten) hoe groot de impact van je beperking is:

 • verplaatsingsmogelijkheden
 • voedsel kunnen klaarmaken of eten
 • instaan voor je persoonlijke hygiëne
 • je woning kunnen onderhouden en huishoudelijk werk verrichten
 • leven zonder toezicht, je bewust zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden
 • communicatie en sociaal contact

Om in aanmerking te komen voor de integratietegemoetkoming moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn
 • Er moet een verminderde zelfredzaamheid van tenminste 7 punten zijn vastgesteld
 • Je moet de Belgische nationaliteit hebben (of gelijkgesteld) én in België verblijven

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt gedeeltelijk verminderd met jouw inkomen, dat van je echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie je samenwoont.

 

Procedure

Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet je langskomen bij de dienst Burgerzaken. Er wordt elektronisch een aanvraag ingediend en de documenten worden uitgedrukt en indien nodig ter plaatse ingevuld. Deze dienstverlening is gratis. Binnen de maand moet het aanvraagformulier doorgestuurd worden naar de FOD Sociale Zekerheid, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.

Vanaf 11 april 2016 verandert de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) haar aanvraagprocedure. De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online vragenlijst.

Wat verandert er concreet voor jou?

 • Je kan vanaf 11 april zelfstandig (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen (hiervoor heb je uw pin-code van uw identiteitskaart nodig) op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.
 • Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opvragen.

Wil je hulp?

 • Dan kan je terecht bij de dienst Burgerzaken en Welzijn waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Enkel op afspraak op telefoonnummer 055/334640 of burgerzaken@maarkedal.be
 • Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG personen met een handicap in jouw gemeente. Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag. De nieuwe manier van werken moet er voor zorgen dat je aanvraag op termijn sneller, eenvoudiger en persoonlijker wordt behandeld.

Als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:

 • Je identiteitskaart;
 • Je bankrekeningnummer;
 • De naam van je behandelend arts;

Meer informatie vind je hier.