Aanvraag school- en studietoelage 

Een school- of studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit.

Om in aanmerking te komen voor de toelage moet de leerling of student les volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Of je een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van je gezin.

Je kan je aanvraag online indienen of door de aanvraagformulieren.
De medewerkers van het OCMW helpen je graag bij het aanvragen van je studietoelage.
 
Alle informatie vind je in deze folder en op de website studietoelagen.