Paspoort of reispas 

Het biometrisch paspoort

De officiële naam voor een reispas is paspoort. Een paspoort is een identiteitsdocument dat volgens internationale normen is vastgelegd. Het kan aangevraagd worden door alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Je hebt dit paspoort niet voor alle bestemmingen nodig. Voor een bezoek aan één van de EU-landen volstaat je gewone identiteitskaart. Een geldig paspoort is wel vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de EU. Het is ook verplicht voor kinderen en baby's. 

Op 21 oktober 2013 is de dienst Burgerzaken gestart met de afgifte van biometrische paspoorten. De biometrie bestaat uit drie pijlers:

 • het scannen van de foto volgens internationale normen (ICAO-normen)
 • het nemen van de vingerafdrukken
 • de registratie van de handtekening geschreven op een elektronische pad

Een paspoort voor volwassenen is 7 jaar geldig en voor minderjarigen is dat 5 jaar. Verlengingen worden niet meer toegestaan. Ga nauwkeurig de geldigheidsduur van je paspoort na. Verschillende landen eisen dat het paspoort nog een ruime periode geldig is na verblijf op hun grondgebied. Doe daarom navraag bij de ambassade van het land dat je gaat bezoeken.

 

Aanvraag

De aanvraag gebeurt bij de dienst Burgerzaken. Je moet hiervoor persoonlijk langskomen met 

 • je identiteitskaart
 • je oude reispas of bewijs van verlies (afgeleverd door de politie)
 • een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond.
  Belangrijk is dat de foto beantwoordt aan de ICAO-normen:
 • De foto moet recent zijn (minder dan 6 maanden oud), in kleur en op een witte achtergrond (geen kleurkopie, geen scan).
 • Het formaat van de foto is 35 x 45 mm, de randen niet inbegrepen.
 • De hoogte van het hoofd, gemeten vanaf de onderkant van de kin tot de top van het hoofd, moet  tussen 25 x 35 mm liggen.
 • De houder moet het gelaat onbedekt laten (geen hoed, geen hoofddoek en geen zwarte brilglazen).
 • De houder moet alleen op de foto staan.
 • De uitdrukking van het gezicht moet neutraal zijn (geen glimlach, niet zichtbare tanden).

 

Kostprijs

Normale procedure
De wachttijd bedraagt ongeveer 10 dagen.
Meerderjarigen betalen 75 euro, minderjarigen 35 euro.

Spoedprocedure
Als je sneller over een paspoort wil beschikken, gebeurt dat via een spoedprocedure. Het paspoort wordt 1 werkdag na de aanvraag geleverd (indien aangevraagd vóór 15 uur).
Meerderjarigen betalen 250 euro, minderjarigen 210 euro. 

 

Noodprocedure om humanitaire redenen

Om gegronde redenen van humanitaire aard kan het gebeuren dat de onmiddellijke afgifte van een paspoort vereist is, bijvoorbeeld bij een ernstig ongeval, de opname in een ziekenhuis, het verdwijnen of overlijden van een naast familielid in het buitenland (bewijsstukken zijn vereist).

Dit paspoort is geldig voor een beperkte duur en voor één bepaalde bestemming.

Dit voorlopige paspoort moet je aanvragen bij de FOD Buitenlandse Zaken (persoonlijk aanmelden is noodzakelijk): Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Je moet steeds vooraf bellen naar het nummer 02 501 89 35. Na de diensturen en tijdens het weekend kan je contact opnemen met het nummer 02 501 81 11.

 

Tweede paspoort

Een tweede paspoort wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Voorwaarden :

 • Je moet een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort richten aan de gemeentelijke, diplomatieke of beroepsconsulaire overheid. Is het tweede paspoort beroepshalve vereist, dan stelt de werkgever of het bedrijf waarvoor je werkt de aanvraag op. 
 • De motivatie moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken en zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch bijkomend gemak van een extra paspoort. 
 • Je moet bij de aanvraag je eerste paspoort meebrengen zodat de ambtenaar een kopie kan nemen van de reispasgegevens en de geldige visa.

 

Verlies of diefstal

Als je merkt dat je paspoort gestolen of verloren is, doe je zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie.

Wanneer je niet meer in het bezit blijkt te zijn van je paspoort in het buitenland, kun je via de Belgische ambassade/consulaat een laissez-passerdocument of noodreisdocument verkrijgen waarmee je gemakkelijk het land kan verlaten.

 

Een defect paspoort kan problemen veroorzaken op reis!

Ten gevolge van een productiefout in je paspoort is je reis niet verlopen zoals voorzien en je vindt dat je schade hebt geleden:

 • Je moest je vertrek uitstellen of annuleren.
 • Je moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort.
 • Je moest je reis onderbreken en naar huis terugkeren.

Je kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

 

Meer informatie

Op de website www.diplomatie.be vind je per land van bestemming alle nodige informatie terug: de vereiste documenten, veiligheidsvoorschriften, vaccinaties, ambassades, ...