Zelfstandigenpensioen 

In België is de wettelijke pensioenleeftijd zowel voor mannen als voor vrouwen 65 jaar. De toekenning van je pensioen als zelfstandige gebeurt door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ), de uitbetaling gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Als zelfstandige moet je in principe zelf je pensioen aanvragen. Je bent immers niet verplicht om met pensioen te gaan. Je kan je pensioen ten vroegste 12 maanden voor de gekozen ingangsdatum aanvragen. Je pensioen kan niet ingaan voor de 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin je 60 jaar wordt.

Hiervoor kan je je wenden tot de dienst Burgerzaken na afspraak op 055 33 46 46 of veerle.vandamme@maarkedal.be.

 

Berekening van je pensioen

Voor de gepensioneerde zelfstandigen bepalen de loopbaan, de professionele inkomsten en de gezinssamenstelling het pensioenbedrag. Net als voor werknemers houdt men rekening met het aantal jaren dat je gewerkt hebt, maar ook met bepaalde gelijkgestelde periodes. Een volledige loopbaan telt 45 jaar.

Wat de beroepsinkomsten betreft maakt men onderscheid tussen de jaren voor 1984 en de jaren daarna. De jaren voor 1984 geven recht op een pensioen op basis van het forfaitair beroepsinkomen. Voor de jaren vanaf 1984 wordt het pensioen berekend op basis van de professionele inkomsten die afgehouden werden in het kader van de sociale bijdragen. Wat de gelijkgestelde periodes betreft wordt rekening gehouden met een fictief inkomen.

Vervroegd pensioen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
2012 60 jaar 35 jaar /
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
vanaf 2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

Voor alle informatie kan je terecht op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel