Werknemerspensioen 

In België is de wettelijke pensioenleeftijd zowel voor mannen als vrouwen 65 jaar. De berekening en uitbetaling van het rustpensioen voor werknemers gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Als je hoofdverblijfplaats in België gelegen is en je de wettelijke pensioenleeftijd nadert, zal de RVP uit eigen beweging je pensioendossier samenstellen. Ook als je een sociale uitkering ontvangt, zoals het brugpensioen of een uitkering voor werkloosheid, ziekte of invaliditeit, hoef je geen aanvraag in te dienen. 

De RVP zal de procedure tijdig opstarten, in principe is dat twaalf maanden vóór je pensioen ingaat, en je schriftelijk op de hoogte brengen van de opening van je dossier. 

In sommige situaties moet je wel zelf een aanvraag indienen:

  • je wilt met pensioen gaan na de normale pensioenleeftijd.
  • je wilt vervroegd met pensioen gaan, vóór de leeftijd van 65 jaar
  • het bijzondere stelsel voor mijnwerkers, zeelieden of vliegend personeel van de burgerluchtvaart is op jou van toepassing en op grond daarvan wil je met pensioen gaan op een andere leeftijd dan de wettelijke pensioenleeftijd.
  • je woont in het buitenland

Hiervoor kan je je wenden tot de dienst Burgerzaken na afspraak op 055 33 46 46 of veerle.vandamme@maarkedal.be.

 

Berekening van je pensioen

Voor werknemers wordt het pensioenbedrag berekend op basis van de loopbaan, de bezoldigingen en de gezinssamenstelling. Hoe langer je loopbaan, hoe hoger je pensioenbedrag. Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Elk jaar van je loopbaan geeft recht op 1/45ste van je pensioenbedrag. Het bedrag wordt normaal berekend op basis van de bruto jaarlonen die je verdiende in de loop van je carrière. Je pensioen hangt ook af van je gezinssituatie. Als je gehuwd bent en je partner niet werkt (of een toegelaten beroepsactiviteit uitoefent) of geen recht heeft op een pensioen, dan ontvang je een gezinspensioen.

Vervroegd pensioen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
2012 60 jaar 35 jaar /
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
vanaf 2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

Voor alle informatie kan je terecht op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel