Overlevingspensioen 

In geval van overlijden biedt het overlevingspensioen de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen, berekend op basis van de loopbaan als werknemer van zijn overleden echtgenoot. Oorspronkelijk was het overlevingspensioen enkel voorbehouden aan weduwen, maar sinds 1984 is dit ook van toepassing op weduwnaars.

Om recht te hebben op een overlevingspensioen moet je ten minste 45 jaar oud zijn en minstens 1 jaar gehuwd geweest zijn op het moment van overlijden van de partner. Op beide voorwaarden, zijn afhankelijk van het pensioenstelsel, afwijkingen mogelijk.

In bepaalde gevallen wordt het recht op een overlevingspensioen ambtshalve onderzocht, maar over het algemeen moet voor het bekomen van een overlevingspensioen een aanvraag worden ingediend. Hiervoor kan je je wenden tot de dienst Burgerzaken na afspraak op 055 33 46 46 of veerle.vandamme@maarkedal.be.

 

Voor meer informatie over het overlevingspensioen kan je terecht op de website van de verschillende pensioenstelsels:

  • voor werknemers de Rijksdienst voor Pensioenen
  • voor zelfstandigen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen
  • voor ambtenaren de Pensioendienst voor de Overheidssector
  • in het kader van gemengde loopbaan het portaal van de Sociale Zekerheid