Inkomensgarantie voor ouderen 

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Ze vervangt het vroegere 'gewaarborgd inkomen voor bejaarden'.

Bij een pensioenaanvraag onderzoekt de RVP automatisch of iemand recht heeft op een IGO, maar je kan ook zelf je aanvraag indienen. Hiervoor kan je je wenden tot de dienst Burgerzaken na afspraak op 055 33 46 46 of veerle.vandamme@maarkedal.be.

De inkomensgarantie voor ouderen wordt toegekend na een grondig onderzoek en na eventuele aftrek van de aanwezige bestaansmiddelen. Je moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met leeftijd, nationaliteit en woonplaats. Als de aanvraag aanvaard wordt, zal je een bedrag ontvangen dat rekening houdt met je gezinssituaties. 

Alle informatie omtrent de toekenningsmodaliteiten en de aanvraagprocedure van de inkomensgarantie voor ouderen vind je op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.