Ambtenarenpensioen 

In België is de wettelijke pensioenleeftijd zowel voor mannen als vrouwen 65 jaar. De berekening van het rustpensioen voor ambtenaren gebeurt door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de uitbetaling gebeurt door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Je hebt alleen recht op een pensioen van de overheidssector als je een vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde ambtenaar bent. Als contractueel personeelslid bij een bestuur krijg je een werknemerspensioen volgens de regeling van de private sector.

Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend, je moet het altijd aanvragen. Dit gebeurt niet via de dienst Burgerzaken.

 

Berekening van je pensioen

Het pensioenstelsel van statutaire ambtenaren verschilt sterk van dat van werknemers. Bij de berekening verrekent men niet de bezoldiging die werd verkregen tijdens de loopbaan, maar gaat men uit van een referentieloon dat overeenkomt met het gemiddelde van de bezoldiging van de laatste vijf jaar van de loopbaan.

Je kan terecht op de website van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) voor alle informatie en aanvraagformulieren.

Pensioendienst voor de Overheidssector
Victor Hortaplein 40 bus 30
1060 Brussel