Orgaandonatie 

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt. Wat is mooier dan de verzoening van een sterfgeval met een teken van solidariteit. Je eigen dood inzetten voor het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie.

Vandaag is er een nijpend tekort aan donororganen in ons land. 

De Belgische wetgeving stelt dat elke Belg of buitenlander (langer dan 6 maanden ingeschreven in het Vreemdelingenregister) vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor is en dit zonder verdere administratieve stappen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk. Ondanks deze wetgeving kan de familie orgaandonatie weigeren na overlijden.

 

Procedure

Jij kan je als donor laten registreren door een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie in te vullen en af te geven bij de dienst Burgerzaken. Breng hiervoor zeker je identiteitskaart mee. Deze registratie is kosteloos.

Je verklaring of herroeping wordt geregistreerd in de bevolkingsregisters en jij krijgt hiervan een ontvangstbewijs. De dienst Burgerzaken bezorgt je verklaring aan de FOD Volksgezondheid. Je kunt je beslissing op elk moment herzien. Voor alle informatie omtrent orgaandonatie kan je terecht op de website van beldonor.