Lichaam aan de wetenschap schenken 

Belangrijke evoluties in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wie zijn lichaam afstaat voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, bewijst dus een zeer waardevolle dienst aan zijn medemens.

 

 Procedure

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je je lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Je lichaam afstaan aan de wetenschap moet je wel bij leven regelen. Om je voornemen van lichaamsafstand een officieel karakter te geven dien je het eigenhandig neer te schrijven in een gedateerde en ondertekende wilsbeschikking.

Het origineel document wordt aan het universitair ziekenhuis gestuurd. Bewaar zelf een kopie en geef een kopie aan je vertrouwenspersoon.
De modaliteiten en documenten omtrent een lichaamsafstand kunnen verschillen afhankelijk van het universitair centrum. De universiteit zal je een kaartje bezorgen dat je bij je identiteitskaart moet bewaren zodat verwanten of nabestaanden er kennis kunnen van nemen bij je overlijden. 

Wie zijn lichaam afstaat voor de wetenschap kan hiervoor geen vergoedingen ontvangen.

 

Waar kan ik terecht?

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Vakgroep Menselijke Anatomie
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel

Vrije Universiteit Gent
Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4e verdieping
De Pintelaan 185
9000 Gent

Universiteit Antwerpen
Faculteit Geneeskunde
Anatomie en Embryologie
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen

Katholieke Universiteit Leuven
Vesalius Instituut
Vaardigheidscentrum Anatomie
Minderbroedersstraat 12, Blok Q  bus 1031
3000 LEUVEN

Universiteit Hasselt
Campus Diepenbeek
Agoralaan - Gebouw D
3590 Diepenbeek