Laatste wilsbeschikking 

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in je laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst Burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (binnen het Vlaams Gewest)
 • of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de dienst Burgerzaken na of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en in voorkomend geval wordt nagegaan of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

De laatste wilsbeschikking is niet verplicht. Bovendien kan je een gemaakte keuze op elk moment wijzigen. 

 

 Welke mogelijkheden heb ik?

Je kan kiezen voor:

 • begraving
 • crematie, gevolgd door
  • begraving van de as binnen een begraafplaats
  • bijzetting van de as in een columbarium
  • verstrooiing van de as
   • op de strooiweide van de begraafplaats
   • in de Belgsiche territoriale zee
  • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats
  • bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

In de laatste wilsbeschikking kan je ook het ritueel van de plechtigheid laten opnemen. Je kan kiezen voor geen ritueel of een ritueel volgens een in België erkende godsdienst of levensovertuiging (de katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, joodse of islamitische godsdienst, of de vrijzinnige of neutraal filosofische levensovertuiging).

 

Procedure

Bij een bezoek aan de dienst Burgerzaken wordt onmiddellijk een verklaring opgesteld in twee exemplaren. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een exemplaar als bewijs.
Breng zeker je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee.

Het opstellen van de laatste wilsbeschikking en de registratie ervan is gratis.