Euthanasie 

Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet. In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002.

In een wilsverklaring kan een nog wilsbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen. Elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer, kan bij de dienst Burgerzaken een wilsverklaring inzake euthanasie laten registeren.

Op elk moment kan je je wilsverklaring intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt ze pas in praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige of ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

 

Procedure

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een wettelijk voorgeschreven modelformulier dat aan de dienst Burgerzaken wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. 

Het formulier moet duidelijk leesbaar worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, waarvan minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt en door de getuigen.

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.

De dienst Burgerzaken zal je verklaring registreren in de gegevensdatabank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Jij ontvangt hiervan een ontvangsbewijs.

 

Hoe lang is mijn wilsverklaring geldig?

Je kan je wilsverklaring op elk ogenblik herzien of intrekken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

De LEIFlijn (LevensEinde InformatieForum) is een telefonische hulplijn (078/15 11 55 - tussen 9 en 17 uur) voor iedereen die vragen heeft over beslissingen rond het levenseinde. Alle mogelijke vragen die je je rond de problematiek 'Waardig Sterven' kan stellen, worden door de hulplijn ernstig onderzocht en beantwoord.

 

Dezelfde organisatie biedt ook de LEIFkaart aan. Deze kaart vermeldt de wilsverklaringen die je bezit. Bewaar de kaart in je portefeuille, zo biedt ze een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijke wilsverklaringen en dat ze er rekening mee houden. Op de website van LEIF vind je hoe je zo'n kaart kan bestellen. Deze kaart is pas geldig na het registeren van je wilsverklaring in de gemeente.